Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj jedinicama lokalne i područne samouprave za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje sportskih građevina.

Cilj natječaja je poticanje razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u sportu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove sportske infrastrukture na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unaprjeđenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji su JLP(R)S-i te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište). Prijavitelji mogu djelovati samostalno ili uz partnere.

Ukupan iznos sredstva koja se planiraju za Natječaj iznose 15.000.000,00 kuna, a jednom korisniku  može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva do 1.000.000,00 kuna bez PDV-a s time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% od ukupnog neto iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje sportske građevine.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih građevina i to:
• izvođenje građevinskih zahvata na planiranim/postojećim sportskim građevinama
temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije,
• opremanje sportskih građevina kojim će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje
kvalitete bavljenja sportom.

Rok za podnošenje Projektne prijave je 20. siječnja 2021. godine.

Više informacija možete potražiti putem POVEZNICE.

Izvor: https://mint.gov.hr/