Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“.

Pozivom će se financirati projekti koji će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena vrtića s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, uključujući inkluzivan odgoj za djecu s teškoćama u razvoju. Osim navedenog, omogućit će se i razvoj posebnih programa te jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika i stručnih radnika (logopeda) s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani.

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga dječji vrtić u ulozi prijavitelja može se prijaviti sam ili u projektnom partnerstvu. Ukoliko je prijavitelj jedinica lokalne samouprave (JLS), obvezno je partnerstvo s najmanje jednim dječjim vrtićem.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 300.000.000,00 kn. Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova od kojih 85% predstavljaju sredstva Europske unije, a 15% predstavljaju sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 kn dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 6.000.000,00 kn.

Prihvatljive projektne aktivnosti grupirane su kako slijedi:
Element 1: Upravljanje projektom i administracija

Element 2: Osiguravanje usluga koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s
uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (pružanje usluge produljenog radnog vremena vrtića,  razvoj posebnih programa, jačanje kapaciteta)

Element 3: Promidžba i vidljivost (promotivne aktivnosti, informativna događanja…)

Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 18.1.2021. godine u 9:00 sati.

Više informacija i prateću dokumentaciju možete potražiti putem POVEZNICE.

Izvor: https://strukturnifondovi.hr/en/