Objavljen je poziv “Čitanjem do uključivog društva” čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti.

U okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

Skupina aktivnosti A

Element 1.Priprema i provedba participativnih aktivnosti poticanja čitanja  čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina kojima je pristup knjizi umanjen u mjestu stanovanja/boravka

Element 2. Provedba podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju usmjerenih na osobe kojima je pristup knjizi umanjen u mjestu stanovanja/boravka

3.Promidžba i vidljivost

4.Upravljanje projektom i administracija

Skupina aktivnosti B

Element 1.Priprema i provedba participativnih aktivnosti poticanja čitanja  čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina

Element 2. Priprema i provedba aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju

Element 3. Promidžba i vidljivost

Element 4. Upravljanje projektom i administracija

Prihvatljivi prijavitelji

Skupina aktivnosti A

Prihvatljivi prijavitelji su narodne knjižnice pravne osobnosti kako slijedi:
– JL(R)S koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice;
– udruga koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice;
– ustanova koja samostalno obavlja knjižničnu djelatnost ili koja u svom sastavu ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice.

Prihvatljivi prijavitelj je samo ona pravna osoba koja obavlja knjižničnu djelatnost ili koja u svom sastavu ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice, a koja je upisana u Upisnik knjižnica kao “narodna” knjižnica.

Obavezan partner je JL(R)S na čijem području prijavitelj ima prijavljeno sjedište ako ista nije prijavitelj.

Prihvatljivi partneri su umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, JL(R)S, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti i/ili udruga koja djeluje u području socijalne djelatnosti.

Skupina aktivnosti B

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • umjetnička organizacija
  • udruga koja djeluje u području kulture i umjetnosti
  • ustanova u kulturi
  • JL(R)S.

Prihvatljivi partneri su umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, JL(R)S, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti i/ili udruga koja djeluje u području socijalne djelatnosti.

Ukupna dostupna sredstva u okviru Poziva iznose 41.000.000,00 kuna.

Planirano trajanje provedbe projekta od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:

  • 12 do 24 mjeseca u skupini aktivnosti A
  • 6-12 mjeseci u skupini aktivnosti B.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 1.ožujka 2021. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://strukturnifondovi.hr/en/