Objavljen je poziv “Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe” s ciljem povećanja sudjelovanja djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolskim programima u svrhu smanjenja rizika ranog napuštanja školovanja te
rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:
− osnivači dječjih vrtića sukladno članku 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
− osnivači osnovnoškolskih odgojno-obrazovnih ustanova sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u kojima se provode programi predškolskog odgoja sukladno Pravilniku o posebnim
uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja.

Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su:
– osnivači dječjih vrtića sukladno članku 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koji geografski pripadaju području županije prijavitelja,
– osnivači osnovnoškolskih odgojno-obrazovnih ustanova sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u kojima se provode programi predškolskog odgoja sukladno Pravilniku o posebnim
uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i koji geografski pripadaju području županije prijavitelja,
– osnovnoškolska odgojno-obrazovna ustanova koja provodi program predškolskog odgoja, a u koju su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu;
– dječji vrtić u koji su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu;
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S) na čijem području djeluje prijavitelj;
– regionalne i lokalne razvojne agencije i regionalni koordinatori.

Obavezno je partnerstvo sa svim osnivačima ustanova (dječjih vrtića i osnovnih škola u kojima se provode programi predškolskog odgoja) te dječjim vrtićima i osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u koje su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu.

Prijavitelj može dostaviti jednu prijavu na ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 150.000.000,00 kn. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.  Pojedini projektni prijedlog može imati najmanju ukupnu vrijednost od 400.000,00 kuna.

Trajanje projekata je 24 mjeseca.

Prihvatljive aktivnosti

Element 1: Uključivanje djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske programe kroz financiranje cjelodnevnog redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu pripadnike ciljne skupine; Aktivnosti ovog Elementa odnose se na provedbu i subvencioniranje cjelodnevnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za pripadnike ciljne skupine i uključuju rad s djecom u programu i osiguravanje materijalnih uvjeta boravka (prehrana, održavanje prostorija, nabavu namještaja i opreme te sitnog materijala);

Element 2: Promidžba i vidljivost; Aktivnosti ovog Elementa odnose se na izradu promotivnih materijala (plakat,
brošure, letci i sl.), organizaciju informativnih događaja, izradu internetske stranice projekta i diseminaciju informacija o projektu putem drugih medijskih kanala (tisak, radio, televizija);

Element 3: Upravljanje projektom i administracija; Aktivnosti ovog Elementa odnose se na upravljanje projektom i izvještavanje.

Postupak prijave odvijat će se kroz dvije faze.
Prva faza – namijenjena je dostavi dokumentacije za prijavu djece u dobi između četiri godine i godine za početak obveznog osnovnog obrazovanja koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima za koje je predviđeno sudjelovanje u projektu –  do uključivo 8. veljače 2021. godine.
Druga faza – namijenjena je podnošenju projektnoga prijedloga – krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 22. ožujka 2021. godine.

Više informacija i natječajna dokumentacija dostupni su putem POVEZNICE.

Izvor: https://strukturnifondovi.hr/