Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Poziv  “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice” s ciljem razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen
regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu. U provedbi projekta mora sudjelovati najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera).

U prvoj skupini za financiranje prijavitelji mogu biti udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19).

U drugoj skupini za financiranje prijavitelji mogu biti:

  • udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19);
  • zaklade osnovane sukladno Zakonu o zakladama (NN 106/18, 98/19);
  • pravne osobe vjerske zajednice – osnovane sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02, 73/13).

Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom udrugom ukoliko ista već nije prijavitelj.
Partneri mogu biti
udruge; zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica, udruge poslodavaca, sindikati, ustanove te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 100.000.000,00 kn. Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova, od kojih je 85% ukupnih prihvatljivih troškova osigurano temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obvezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn.

Ukupno trajanje projekta može biti 12 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava.

Projektne prijedloge moguće je podnijeti  od 25.1.2021. od 9:00 sati, a krajnji rok za dostavu je 30.6.2021. godine.

Natječajnu dokumentaciju i više informacija možete potražiti putem POVEZNICE.

Izvor:https://strukturnifondovi.hr/