Ministarstvo poljoprivrede najavljuje dodjelu bespovratnih sredstava (potpore male vrijednosti) poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja s proizvodnjom na ovom području za sanaciju šteta na proizvodnim kapacitetima nastalih kao posljedica potresa.Ministarstvo će dodjeljivati bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 kuna, za sanaciju šteta na proizvodnoj tehnologiji i opremi, informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji i proizvodno – poslovnom objektu, do 100% iznosa prihvatljivog troška uz najviši iznos potpore po jednom poduzetniku od 750.000,00 kuna.

U cilju pravovremenosti i efikasnog ostvarivanja prava na bespovratna sredstava, Ministarstvo poziva poduzetnike na utvrđivanje štete i ishođenje, potrebnog za apliciranje na javni natječaj, Nalaza i mišljenja vještaka, ovlaštenog za procjenjivanje štete iz potrebnog područja / struke.

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr