Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata koje su registrirane u Republici Hrvatskoj te doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju.

Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a ostvaruju
se na rok od 3 godine.

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti:
-udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj koje doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju i kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
*Pod udrugama iz Domovinskog rata, u okviru ovog natječaja, podrazumijevaju se udruge koje su se u
svom statutu opredijelile kao: udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i udruge stradalnika iz
Domovinskog rata (hrvatskih branitelja s invaliditetom, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog
rata, članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, članova obitelji
umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osoba koje su preživjele seksualno nasilje u
Domovinskom ratu, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata oboljelih od PTSP-a, civilnih stradalnika iz
Domovinskog rata).
Na ovaj natječaj mogu se prijaviti i specijalizirane krovne udruge (savezi) koje ne potpadaju u gore navedene oblike udruga iz Domovinskoga rata, ali djeluju na razini cijele Republike Hrvatske, u svojoj organizacijskoj strukturi imaju ustrojstvene jedinice koje okupljaju branitelje iz Domovinskoga rata te su u međunarodnom okruženju uključene u svjetske veteranske organizacije.

Svaka udruga ima pravo na ovaj natječaj poslati samo 1 (jednu) prijavu. Ako udruga pošalje više od
jedne prijave, sve će prijave biti odbijene zbog nepoštivanja propisanih uvjeta natječaja.

Institucionalne podrške dodjeljuju se u 3 kategorije:
1. do Kn 150.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
2. do Kn 100.000,00 – do sedam (7) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
3. do Kn 50.000,00 – do sedam (7) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja
uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

Prijava se dostavlja u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava www.financijskepodrske.hr dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerenu i potpisanu od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge potrebno dostaviti putem e-pošte.

Rok za prijavu je do 12:00 sati (podne) 23. veljače 2021. godine za internetske prijave postavljanjem dokumentacije u sustav www.financijskepodrske.hr, dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno dostaviti isključivo e-poštom do 23. veljače 2020. godine do 15:00 sati na e-adresu kodoviprijava@zaklada.civilnodrustvo.hr.

Detaljnije potražite putem POVEZNICE.

Izvor: https://zaklada.civilnodrustvo.hr