Predmet poziva je iskaz interesa za pokretanje proizvodnje jagoda u plasteniku.

Poziv ne predstavlja prijavu na natječaj već služi prikupljanju potrebnih informacija za eventualno buduće otvaranje natječaja.

Svrha poziva je analiza potreba vezano za raspisivanje natječaja za mlade poljoprivredne proizvođače na području Sisačko-moslavačke županije koji su zainteresirani za pokretanje proizvodnje jagoda u plasteniku.

Uz prijavu na iskaz interesa prijavitelji mogu poslati sugestije i  prijedloge  vezano za sadržaj konačnog javnog poziva. Navedeni prijedlozi uzet će se u obzir prilikom izrade natječaja.

Natječaj bi omogućio realizaciju projekata u vrijednosti od 50.000 € uz povrat od 100 % prihvatljivog ulaganja. Prihvatljivi troškovi obuhvaćat će plastenik, mehanizaciju i opremu za proizvodnju kao i sadni materijal.

  1.  UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA

Prihvatljivi prijavitelji su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu ili će se obvezati na preuzimanje gospodarstva.

Sjedište poljoprivrednog gospodarstva i lokacija ulaganja trebaju biti u  Sisačko-moslavačkoj županiji.

III.           ROK I NAČIN PRIJAVE 

Prijave na poziv za iskaz interesa za pokretanje proizvodnje jagoda u plasteniku  podnose se elektronskom poštom na adresu: ruralni@simora.hr ili izravno u poslovnicu Simora na adresu Rimska 28, Sisak.

Kontakt telefon: 095 308 9201

Rok prijave na ovaj javni poziv je 7 dana od dana objave poziva.

Poziv je otvoren do 29.1.2021. godine.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

Prilog 1 – Pismo iskaza interesa