Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Upute za postupanje s građevinama oštećenim u potresu koje će se uklanjati o trošku RH:

 1. Izvršiti uvid u aplikaciju s označenim crvenim oznakama koje upozoravaju da oštećena građevina nije za uporabu te napraviti popis po lokacijama
 2. Zatražiti od JLS-a da dostave: podatke o oštećenim građevinama i njihovim vlasnicima (površini građevine – podaci DGU iz posjedovnog lista); potpisane izjave vlasnika da su suglasni da se njihova oštećena zgrada ukloni o trošku Republike Hrvatske (SUGLASNOST vlasnika za uklanjanje uništene zgrade– obrazac).
 3. Nakon dobivene suglasnosti (izjave vlasnika) ovlašteni projektanti koje će angažirati Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (u daljnjem tekstu Ministarstvo), izrađuju elaborat postojećeg stanja u digitalnom i pisanom obliku i isporučuju ga Ministarstvu i Stožeru Civilne zaštite u Operativnom središtu.
 4. Ovlašteni službenik Državne uprave daje usmeni nalog (pisani otpravak usmenog naloga je obvezan) kojim naređuje da se oštećena građevina mora ukloniti.
 5. Nalog se dostavlja predstavniku Ministarstva u privremeno sjedište u zgradi Područnog ureda Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje u Petrinji, Trg Matice Hrvatske 18., koji izrađuje Plan izvršenja naloga za uklanjanje oštećenih građevina (Plan uklanjanja), vlasniku građevine i predstavniku JLS.
 6. Prema izrađenom Planu uklanjanja angažiraju se ugovorni izvođačis nalogom da pristupe uklanjanju oštećene građevine.
 7. Uklanjanje nadgleda (građevinski dnevnik i građevinsku knjigu) i ovjerava ovlašteni predstavnik Ministarstva u svojstvu nadzornog inženjera (bez imenovanja za nadzornog inženjera/ovlašteni inženjer za nadzor izvođenja građevinskih radova odnosno nadzor će vršiti građevinski inspektori prema posebnoj Odluci čelnika tijela a u skladu s Odlukom ili zaključkom Vlade RH – (izračun troškova uklanjanja bazirati će se na količini uklonjenog materijala (m3) uklonjenog materijala).
 8. Otpadni materijal nastao uklanjanjem oštećenih građevina privremeno se deponira na prethodno odabranu (i odobrenu) deponiju gdje se isti mora oporabiti – razdvojiti otpadne materijale prema vrsti, usitniti (drobiti) opeku i beton i sl. te po potrebi i uz suglasnost JLS-a iskoristiti u skladu s propisima.
 9. O uklanjanju oštećene građevine s osnovnim podacima pisanim putem obavještava se Državna geodetska uprava (DGU) radi brisanja građevine iz sloja katastra te upisa zabilježbe u vlasnički list. Nova građevina (zamjenska građevina) mora se evidentirati u katastru i vlasničkom listu.
 10. Sav deponirani materijal mora se ukloniti s privremenih deponija.
 11. Obračun troškova uklanjanja ovjerava se u Ministarstvu koje će izdatinalog za isplatu ugovornim izvođačima.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://mgipu.gov.hr/