Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti osobama s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini na području Republike Hrvatske.

Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
– djeluju na području Republike Hrvatske,
– provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice
– zahtjev podnose za prilagodbu postojećih objekata.

Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2021. godini jesu:

  • građevine javne i poslovne namjene,
  • njezin dio ili oprema: rampa, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, stubište, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište, peroni dr.; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2021. godine.

Raspoloživa sredstva u okviru Javnog poziva su 2.000.000,00 kn.

Zahtjevi se dostavljaju poštom na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Radna skupina za Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom s naznakom „prilagodba građevine, njezinog dijela ili opreme“, 10 000 Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1 ili putem e-pošte na adresu: ministarstvo@branitelji.hr s naznakom u naslovu e-pošte: „Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom“.

Javni poziv je otvoren do 23. veljače 2021. godine.

Više informacija dostupno je putem POVEZNICE.

Izvor: https://branitelji.gov.hr/