Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je otvoreni javni poziv putem kojega mikro poduzetnici s područja Sisačko-moslavačke županije mogu dobiti do 30.000 kuna bespovratnih sredstava za saniranje posljedica potresa i obnovu radnih prostora.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji imaju zaposlenu najmanje jednu osobu odnosno najviše devet osoba, a koji posluju i registrirani su na području na kojem je proglašena katastrofa ili imaju izdvojenu poslovnu jedinicu na području Sisačko-moslavačke županije na dan proglašenja katastrofe.

Namjena sredstava je sufinanciranje troškova neophodnih za nastavak obavljanja gospodarske djelatnosti, što uključuje sanaciju poslovnog prostora, najam prostora, opremanje interijera poslovnog prostora, nabavu strojeva i opreme, kao i nabavu obrtnih sredstava potrebnih za obavljanje poslovne djelatnosti.

Za dodjelu bespovratnih potpora u 2021. godini osiguran je ukupan iznos od 10.000.000,00 kuna. Potpora se dodjeljuje u iznosu do maksimalno 30.000,00 kuna, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

Prihvatljivi su oni troškovi koji su nastali uslijed katastrofe uzrokovane potresom:
1) Troškovi radova za saniranje poslovnog prostora*
2) Troškovi najma poslovnog prostora (za razdoblje od 6 mjeseci)
3) Troškovi vezani uz opremanje interijera poslovnog prostora (nabava inventara)
4) Troškovi vezani uz nabavu strojeva i radnih strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih za obavljanje poslovne djelatnosti
5) Troškovi nabave rabljene opreme
6) Troškovi obrtnih sredstava kao što je nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda i sitnog inventara potrebni za obavljanje poslovne djelatnosti.
*NAPOMENA:
Podnositelj prijave je vlasnik ili suvlasnik s najmanje 50%-tnim udjelom ili u dugoročnom
najmu prostora. Navedeni trošak ne podrazumijeva konstrukcijsku obnovu građevina.

Prijave se zaprimaju isključivo od 5. do 25. veljače 2021. godine.

Više informacija i natječajna dokumentacija dostupni su putem POVEZNICE.

Za informacije i pomoć, dostupni smo putem sljedećih kontakata:
Lana Modrovčić; lana@petra.com.hr; 099/534-9632
Ivana Glazer Vojvodić; iglazer@petra.com.hr ; 099/534-9633
Ivana Blatančić; ivana@petra.com.hr; 099/534-9629

Izvor:https://gospodarstvo.gov.hr/