Sisačko-moslavačka županija objavljuje Javni poziv “Tradicijski i umjetnički obrti” za 2021. godinu.

Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju:
– obrtnici sa sjedištem i djelovanjem na području Sisačko-moslavačke županije koji obavljaju djelatnost u skladu s Projektom ovoga Javnog poziva.

Primatelji potpore moraju udovoljiti i sljedećim uvjetima, da:
– su registrirani i posluju najmanje tri mjeseca prije trenutka podnošenja zahtjeva
– su pozitivno poslovali u prethodnoj godini
– imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima
– su namjenski opravdali bespovratna sredstava dobivena od strane Sisačko-moslavačke županije u proteklom razdoblju.

*Tradicijski i umjetnički obrti su obrti čiji je finalni proizvod rezultat tradicijskog obrta odnosno dobiven uporabom tradicijskih materijala i tehnologije ili proizvod umjetničke vrijednosti izrađen pretežito ručnim radom i u malim serijama.

Sredstva potpore mogu se koristiti za:
– ishođenje uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta,
– kupnju i popravak strojeva/opreme (računalne opreme, uredski i radni namještaj) isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti za koju se traži potpora,
– kupnju alata i pomagala za rad isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti za koju se traži potpora),
– uređenje poslovnog prostora – uključuje građevinske, instalaterske radove i radove unutarnjeg uređenja i materijal za unutarnje uređenje,
– edukaciju/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenih u obrtu
– promotivne aktivnosti – uključuje troškove izlaganja na sajmovima, izradu web stranice, promidžbene materijale i oglašavanje u svrhu obavljanja registrirane djelatnosti za koju se traži potpora,
– usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda
– podmirenje troškova poslovanja (zakup poslovnog prostora, knjigovodstvene usluge, režijski troškovi: struja, plin, voda, komunalna naknada, telefon),
– sanacija šteta uzrokovanih potresom koje je nužno otkloniti za obavljanje registriranih djelatnosti za koje se traži potpora.

Podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju predloženog projekta u iznosu od minimalno 30%. Najviši iznos potpore može biti do 10.000,00 kuna. Potpora se dodjeljuje jednokratno.

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama SMŽ, odnosno 1.veljače 2021.godine, a traje 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.smz.hr/