Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni natječaj za dodjelu potpora za projekte/programe za organizacije civilnog društva, odnosno udruge, pri stvaranju uvjeta koji će doprinijeti zadovoljavanju potreba članova zajednice.

Opći cilj ovog Javnog natječaja je poziv na dostavu projektnih/programskih prijedloga kojima će se povećati učinkovitost i sposobnost udruga/drugih pravnih osoba (neprofitnih organizacija) u pružanju zdravstvenih usluga, prevenciji ovisnosti, unapređenju života i zdravlja umirovljenika, pružanju izvaninstitucijske skrbi za stare, pružanju usluga socijalne skrbi, unapređenju djelovanja udruga mladih, djelovanju i unapređenju rada udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge i druge pravne osobe koje spadaju u neprofitne organizacije. Prijavitelj može provoditi projekt/program u partnerstvu/suradnji s jednim ili više partnera/suradnika. 

Prioritetna područja za dodjelu sredstava:
jačanje kapaciteta neprofitnih organizacija za rad sa sljedećim skupinama:
– bolesnim, starim i nemoćnim osobama,
– osobama s invaliditetom,
– umirovljenicima,
– ovisnicima,
– djecom, mladima i njihovim obiteljima,
– starijim osobama,
– učesnicima i stradalnicima iz Domovinskog i 2. svjetskog rata, kao i članovima njihovih obitelji,
• jačanje kapaciteta udruga za doprinos ciljevima ovog natječaja,
• doprinos postojećim uslugama u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Za financiranje projekata/programa u okviru ovog Javnog natječaja raspoloživ je ukupan iznos od 1.130.000,00 kuna.

Najmanji i najveći iznos traženih sredstava za financiranje po pojedinom području je:
➢ za projekte iz područja zdravstvene zaštite – od 5.000,00 do 15.000,00 kuna
➢ za projekte iz područja prevencije ovisnosti – od 5.000,00 do 15.000,00 kuna
➢ za programe udruga umirovljenika – od 5.000,00 do 35.000,00 kuna
➢ za projekte izvaninstitucijske skrbi za stare – od 5.000,00 do 15.000,00 kuna
➢ za projekte civilnih udruga iz područja socijalne skrbi – od 5.000,00 do 30.000,00 kuna
➢ za projekte udruga mladih – od 5.000,00 do 30.000,00 kuna
➢ za programe udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata – od 5.000,00 do 200.000,00 kuna.

Projekti/programi se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova pri
čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva.

Rok za prijavu: 18.3.2021.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na POVEZNICI.

Izvor: https://www.smz.hr/