Ministarstvo hrvatskih branitelja je objavilo Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Uvjeti za udruge: 

-registrirane su u Republici Hrvatskoj i djeluju na području Republike Hrvatske najmanje jednu godinu te imaju uredno financijsko poslovanje,
-provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice,
-svojim programima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću promiču ostvarenje najviših vrednota ustavnog poretka i čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske od velikosrpske agresije,
-pravovremeno su dostavile izvješća o namjenskom utrošku sredstava prethodno dodijeljena po bilo kojem drugom javnom pozivu ili natječaju.

*Ukoliko je nositelj izgradnje drugi pravni subjekt, udruge iz Domovinskog rata koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, moraju dokazati partnerstvo s nositeljem izgradnje spomen-obilježja.

Uvjeti za jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave:

-imaju pravnu osobnost na području Republike Hrvatske,
-u proračunu za tekuću godinu imaju planiran dio sredstava za izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja.

*Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja moraju dokazati partnerstvo s najmanje jednom udrugom iz Domovinskog rata koja na njezinom području djeluje minimalno godinu dana (sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući dokument).

Podnositelji zahtjeva mogu prijaviti izgradnju jednog spomen-obilježja na području Republike Hrvatske.

Spomen-obilježja u smislu ovog Poziva jesu:
  • arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti za koje je rješenje dobiveno u postupku javnog arhitektonsko-urbanističkog-skulptorskog-krajobraznog natječaja,
  • stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe, a koje se postavlja u prostor,
  • spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom čije je rješenje dobiveno u postupku arhitektonskog natječaja za izgradnju ili unutarnje uređenje,
  • spomen-područje čije je rješenje dobiveno u postupku urbanističkog, arhitektonskog, krajobraznog i skulptorskog natječaja.

Javni poziv otvoren je do 16. travnja 2021. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na POVEZNICI.

Izvor: https://branitelji.gov.hr/