Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

Prihvatljivi korisnici su isključivo mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (trgovačka društva i obrti) registrirane djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja s aktivnom proizvodnjom na području pogođenom potresom koji su imali štetu kao posljedica potresa.

Prihvatljivi troškovi:
-popravak strojeva, postrojenja i za njih vezanih uređaja i opreme oštećenih uslijed potresa;
-kupovina za istu namjenu strojeva, postrojenja i za njih vezanih uređaja i opreme koji su zamjena za neupotrebljive strojeve, postrojenja i za njih vezane uređaje i opremu uništene uslijed potresa;
-kupovina viljuškara, transportera i sl.;
-adaptacija objekata koji su oštećeni uslijed potresa*;
-uklanjanje objekata koji su oštećeni uslijed potresa, a koje nije moguće adaptirati i izgradnja novih objekata za istu namjenu*;
-trošak sanacije štete na infrastrukturi u tvorničkom krugu nastale uslijed potresa (asfalt, sustav odvodnje, vodovodna mreža i slično)*;
-trošak servisa informacijske i komunikacijske tehnologije koja je oštećena uslijed potresa;
-trošak kupovine za istu namjenu informacijske i komunikacijske tehnologije koja je zamjena za neupotrebljivu tehnologiju uništenu uslijed potresa;
-trošak ishođenja Nalaza i mišljenja vještaka (ovlaštenog za procjenjivanje štete iz potrebnog područja/struke).

*Napomena: Podnositelj prijave je vlasnik ili suvlasnik s najmanje 50%-tnim udjelom.

Ukupan iznos potpore iznosi 10.000.000,00 kuna s intenzitetom potpore do 100% ukupno prihvatljivog troška.

Iznos  potpore po pojedinom prijavitelju iznosi 1.400.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni natječaj je 8. ožujka 2021. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na POVEZNICI.

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/