Ina-Industrija nafte d.d. objavila je natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode u 2021. godini.

Pravo na prijavu imaju organizacije civilnog društva, javne ustanove uključujući i obrazovne (vrtići, škole, fakulteti), parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Jedna organizacija može prijaviti samo jedan projekt.

Područja aktivnosti projekata
-Aktivnosti koje doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova
-Aktivnosti koje doprinose prilagodbi zajednice klimatskim promjenama
-Zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje)
-Zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla)
-Obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koje mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš
-Inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada)
-Čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost
-Briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih isključivo kroz sadnju višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških materijala (stalci za bicikle ukoliko projekt potiče korištenje bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici  za  odvojeni otpad)
-Neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama
-Izložbe o zaštiti okoliša
-Druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode.

Maksimalni mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30.000 kuna.

Kandidati koji se prijavljuju za program moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt.

*INA je u mogućnosti sufinancirati odabrane projekte tek po potpisu sponzorskog ugovora s odabranim organizacijama – potpisivanje ugovora planira se između 01.04. – 01.05.2021. godine. Svi odabrani projekti moraju biti završeni do 30.11.2021.

Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem online obrasca od 15.02.2021. – 15.03.2021 do 23:59 sati, koji se nalazi OVDJE.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na POVEZNICI.

Izvor: https://www.ina.hr/zelenipojas/