Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisao je JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na području pogođenom potresom.

Predmet Javnog poziva je poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu ograničene novčane pomoći (dalje u tekstu: Zahtjev), odnosno dodjela ograničene novčane pomoći (dalje u tekstu: Pomoć) u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 kuna poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na području jedinica lokalne samouprave: Grad Petrinja, Grad Glina, Grad Sisak, Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Lekenik, Općina Sunja, Općina Donji Kukuruzari, Općina Majur, Općina Dvor, Općina Topusko, Općina Gvozd, Općina Jasenovac, Općina Hrvatska Dubica, Općina Martinska Ves, Općina Pokupsko i Općina Kravarsko, na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom.

Javnim pozivom dodjeljuje se Pomoć za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom, a služe za:

  • pokriće troškova uklanjanja štete nastale na strojevima i opremi,
  • za pokriće troškova uklanjanja nastale štete na zalihama i gotovim proizvodima,
  • za pokriće troškova obnove poslovnog prostora,
  • za pokriće troškova nastalih uslijed preseljenja poslovanja/obavljanja djelatnosti na drugu lokaciju/područje (troškovi usluge preseljenja, trošak najma novog prostora i sl.),
  • za pokriće izravnih troškova poslovanja u 2021. godini radi dovođenja poslovanja/obavljanja djelatnosti Korisnika na razinu poslovanja/obavljanja djelatnosti prije štete nastale potresom – sufinanciranje nabave repromaterijala i sirovina za proizvodnju i pružanje usluga,
  • za pokriće neizravnih troškova poslovanja u 2021. godini radi dovođenja poslovanja/obavljanja djelatnosti Korisnika na razinu poslovanja/obavljanja djelatnosti prije štete nastale potresom – režijski troškovi, uredski materijal, usluge komunikacije, telefonije i interneta, poštanske usluge, održavanje računalnih sustava i web stranica,
  • za pokriće troškova plaća za zaposlene osobe s invaliditetom radi dovođenja poslovanja/obavljanja djelatnosti Korisnika na razinu poslovanja/obavljanja djelatnosti prije štete nastale potresom.

Svaki prihvatljivi Korisnik može ostvariti pomoć u visini od 50.000,00 kn za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom s kojom je sklopljen ugovor o radu (na puno ili nepuno radno vrijeme) prije 04.01.2021. godine, a koja je na dan podnošenja Zahtjeva upisana u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Rok za prijavu: 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva (16. veljače 2021. godine).

Više informacija na POVEZNICI.

Izvor: zosi.hr