Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini.

Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića, vlasnici  prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a. Prijavitelj može djelovati samostalno ili uz partnere.

Prihvatljive aktivnosti
• izrada projektne dokumentacije,
• izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekata,
• sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata ili dijela objekata,
• opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša i uređenje vanjskih terena.

Svaki Projekt mora imati važeći akt nadležnog tijela kojim se dopušta izvođenje planiranih aktivnosti (građevinska dozvola ili odgovarajuća potvrda javnopravnog tijela).

Ukupna planirana vrijednost Poziva je 32.000.000,00 kn.

Najviši udjel Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Narodne novine 132/17).
*Prijavitelji JLS iz IV. skupine – do 70%.

Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 100.000,00 kuna  s PDV-om.

Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. siječnja do 31. listopada 2021.godine.

Rok za podnošenje prijava je 18. ožujka 2021. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete potražiti putem POVEZNICE.

Izvor: https://demografijaimladi.gov.hr/