Sisačko-moslavačka županije objavila je Javni poziv po Projektu “Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji” za 2021. godinu.

Cilj Projekta je:
 • dodjela kapitalnih pomoći u svrhu osnivanja novih, opstojnosti i razvoja postojećih obrta i mikro trgovačkih društava koji djeluju na području Sisačko-moslavačke županije, a bave se proizvodnom djelatnošću.
Prihvatljivi prijavitelji su:
 • subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao obrti i mikro trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.), a bave se proizvodnom djelatnosti i imaju sjedište te obavljaju djelatnost na području Sisačko – moslavačke županije.
Korisnici moraju prilikom podnošenja zahtjeva zadovoljiti i sljedeće uvjete:
 • zapošljavati od minimalno jednog zaposlenog do 9 (i 9) zaposlenih,
 • registrirani su minimalno 3 mjeseca,
 • pozitivno su poslovali u prethodnoj godini,
 • imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima,
 • nisu imali blokadu poslovnog računa dužu od 30 dana u proteklih šest mjeseci do podnošenja zahtjeva,
 • od njih nije zatražen povrat niti su u postupku povrata državnih potpora ili potpora male vrijednosti,
 • nisu primili potporu u obliku subvencije, bespovratne potpore, povoljnog kredita, leasinga ili jamstva iz nacionalnog/ EU izvora, čime bi maksimalno dozvoljen intenzitet potpore bio premašen (Uredba o potporama male vrijednosti i Uredba o općem skupnom izuzeću – GBER),
 • nisu društvo u poteškoćama.

*Neprihvatljivi prijavitelji su obrti i trgovačka društva koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Ukupni fond sredstva za dodjelu kapitalnih pomoći po ovom Projektu iznosi ukupno 750.000,00 kuna i osiguran je u proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu.

Prihvatljivi troškovi su:
 • uređenje proizvodnog prostora,
 • nabava strojeva, opreme i/ili alata.
Neprihvatljivi troškovi su:
 • porez na dodanu vrijednost, troškove carine, uvozne pristojbe i druge naknade,
 • nabavu/najam vozila.

Potpora može iznositi do 75% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna za prihvatljive troškove.

Zahtjevi se zaprimaju isključivo od 01. ožujka do 31. ožujka 2021. godine.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.smz.hr/