Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv po Projektu “Unaprjeđenje turističke ponude u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2021. godinu. 

Predmet Projekta je sufinanciranje turističkih projekata koji imaju za posljedicu proširenje i unapređenje postojeće turističke ponude Sisačko-moslavačke županije i daljnji razvoj turizma.
Ciljevi projekta su:
 • razvoj turizma kao dohodovne gospodarske grane temeljene na održivu razvoju:
  • doprinijeti ravnomjernom razvoju i podizanju kvalitete turističke ponude,
  • pridonijeti razvoju selektivnog oblika turizma,
 • povećanje razine    konkurentnosti    smještajnih    jedinica    Sisačko- moslavačke županije,
 • poticanje rasta broja turista i noćenja u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Prihvatljivi korisnici su:
 • subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište i koji obavljaju turističku djelatnost (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge) odnosno subjekti koji uz ugostiteljsku djelatnost pružanja usluge hrane i pića pružaju i usluge smještaja,
 • seljačka domaćinstva/OPG-i koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge,
 • fizičke osobe registrirane za usluge u domaćinstvu – privatni iznajmljivači soba koji: su registrirani na području Sisačko-moslavačke županije i čiji se programi provode na području Sisačko-moslavačke županije, pozitivno posluju, imaju podmirene obveze prema državi i prema Sisačko-moslavačkoj županiji.

Ukupna planirana sredstva za provedbu ovog projekta iznose 400.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 70.000,00 kn.

Prihvatljive aktivnosti su:
 • nabava roba i radova/usluga za provedbu prijavljenog projekta/programa prema prihvaćenim troškovima projektnog prijedloga.

Javni poziv otvoren je do 31. ožujka 2021. godine.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.smz.hr/