Sisačko-moslavačka županija objavila je Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita po Projektu “Poduzetnički krediti – 2018.” u 2021. godini. 

Prihvatljivi korisnici kredita su:
 • mikro, mali i srednji poduzetnici (obrti, trgovačka društva, zadruge i profitne ustanove),
 • registrirani sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije i posluju na području Sisačko-moslavačke županije,
 • pozitivno posluju što dokazuju relevantnim godišnjim financijskim izvješćima,
 • imaju reguliran dug prema državi što dokazuju relevantnom Potvrdom Ministarstva financija – Porezne uprave,
 • od njih nije zatražen povrat niti su u postupku povrata državnih potpora ili potpora male vrijednosti,
 • nisu primili potporu u obliku subvencije, bespovratne potpore, povoljnog kredita, leasinga ili jamstva iz nacionalnog ili EU izvora, čime bi maksimalno dozvoljen intenzitet potpore bio premašen,
 • nisu primili potporu za aktivnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice EU,
 • nisu primili potporu uvjetovanu upotrebom domaćih proizvoda umjesto uvoznih,
 • nisu društvo u poteškoćama,
 • njihove odgovorne osobe nisu pravomoćno osuđene za kaznena djela prijevare, korupcije, sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji ili bilo kojoj drugoj nezakonitoj aktivnosti ili kaznenom djelu povezanom s profesionalnom djelatnošću.

*Prednost pri odobravanju zahtjeva poduzetnika imaju ulaganja (investicije) čija će provedba rezultirati povećanjem broja zaposlenih (najmanje jedan novozaposleni).

Kredit se može iskoristiti za ulaganja u:
 • dugotrajnu materijalnu imovinu: kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje građevinskih objekata za obavljanje poduzetničke djelatnosti (stanovi isključeni), kupnja opreme ili dijela opreme (postrojenja, strojevi, uređaji, vozila) i kupnju zemljišta u svrhu uređenja ili izgradnje građevinskih objekata za obavljanje poduzetničke djelatnosti,
 • dugotrajnu nematerijalnu imovinu,
 • refinanciranje postojećih nepovoljnih investicijskih kredita iz prethodnog razdoblja koji su realizirani i čija je namjena prihvatljiva po uvjetima iz ovog Projekta,
 • obrtna sredstva vezana uz predmetno ulaganje u visini do najviše 30% iznosa ukupnog kredita.

*Krediti se odobravaju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu vezanu za EUR po kamatnoj stopi prema pojedinačnim ponudama poslovnih banaka uključenih u ovaj Projekt.

Iznos kreditnih sredstava:
 • najniži iznos kredita: 50.000,00 kuna,
 • najviši iznos kredita: nije određen i ovisi o kvaliteti poduzetničkog projekta i kreditnoj sposobnosti poduzetnika, te o mogućnosti korištenja državne potpore i potpore male vrijednosti.
Rok otplate, poček i rok iskorištenja kredita:
 • otplata do najviše 10 godina,
 • poček do 2 godine koji je uračunat u rok otplate,
 • rok iskorištenja do 12 mjeseci.

Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava kreditnog fonda banaka uključenih u Projekt „Poduzetnički krediti – 2018.“ u 2021. godini a najkasnije do 15. prosinca 2021. godine.

Više informacija potražite putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.smz.hr/