Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj “Ulaganja u vinarije i marketing vina” u 2021. godinu. 

Ciljevi mjere su:
 • povećanje proizvodnje kvalitetnih vina i povećanje konkurentnosti proizvođača kroz modernizaciju proizvodnje vina, te kroz nova ulaganja u infrastrukturu vinarija i prerađivačkih kapaciteta, a sve u cilju smanjenja troškova proizvodnje uzimajući u obzir zahtjeve iz područja sigurnosti hrane i visokih ekoloških standarda u procesu proizvodnje.
Prihvatljivi korisnici su:
 • stručne organizacije uključene u sektor vina,
 • organizacije proizvođača vina,
 • udruženja dvaju ili više proizvođača vina,
 • sektorske organizacije,
 • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina.
Podnositelj prijave na Javni natječaj mora ispunjavati sljedeće uvjete:
 • fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak/dobit,
 • mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju do 250 zaposlenih i promet do 50 milijuna EUR i/ili ukupnu godišnju bilancu do 43 milijuna EUR,
 • velika poduzeća koja imaju manje od 750 zaposlenih ili promet manji od 200 milijuna EUR,
 • velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet do 200 milijuna EUR i više.
Maksimalni iznos potpore po projektu je:
 • 1.500.000 EUR za mikro, mala i srednja poduzeća,
 • 750.000 EUR za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR,
 • 550.000 EUR za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više.
Razina potpore iznosi:
 • za mikro, mala i srednja poduzeća 50% prihvatljivih troškova,
 • za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih 25% prihvatljivih troškova,
 • za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih potpora iznosi 24% prihvatljivih troškova.
Prihvatljivi troškovi su:
 • stjecanje (kupnja) nepokretne imovine radi poboljšanja iste,
 • izgradnja/poboljšanje nepokretne imovine,
 • troškovi uređenja okoliša, radnih i manipulativnih površina i parkirališta na gospodarstvu, izgradnja pristupnih puteva do objekta na gospodarstvu,
 •  kupnja novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti,
 • kupnja ili razvoj računalnih softvera i kupnja patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova.

Rok za podnošenje prijava je do 30. travnja 2021. godine, a Natječaj i detaljne upute s popisom obrazaca dostupni su na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://www.apprrr.hr/