Grad Petrinja objavio je Javni poziv za podnošenje prijava u svrhu raspodjele sredstava iz proračunske zalihe za privremenu i nužnu zaštitu i popravke oštećenja nastalih uslijed potresa na području Grada Petrinje i raspodjele donacijskih sredstava za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa na području Grada Petrinje.Predmet Javnog poziva je i djelomična raspodjela donacijskih novčanih sredstava prikupljenih u svrhu ublažavanja posljedica potresa od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Petrinje u iznosu od 2.000.000,00 kn, a koja su namijenjena fizičkim osobama, odnosno kao pomoć obiteljima/samcima.

Novčana sredstva mogu se koristiti za privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na području Grada Petrinje, i to na sljedećim vrstama objekata:
 • obiteljskim kućama,
 • stambeno poslovnim zgradama,
 • više-stambenim zgradama,
 • poslovnim zgradama,
 • gospodarskim objektima.
Novčana sredstva mogu se koristiti za radove, odnosno nabavu građevinskog i drugog materijala te za refundaciju takvih izdataka građanima i ostalim korisnicima koji su ih poduzeli, u sljedeće svrhe:
 • nužna privremena zaštita zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržavanja opasnih dijelova zgrade,
 • popravak ili zamjena dimnjaka,
 • popravak ili zamjena zabatnog zida,
 • popravak dizala,
 • popravak stubišta,
 • popravak krovišta,
 • sanacija šteta na gospodarskim objektima,
 • kupnja i zamjena bojlera,
 • nabavka i ugradnja plinskih i električnih grijalica,
 • nabavka neophodnog materijala i radova za sanaciju oštećenih objekata,
 • sanacija vodoopskrbe, kanalizacijske i elektrodistributivne mreže oštećene potresom,
 • privremeni smještaj građana, uključujući i troškove subvencije najma privremenog smještaja građana, osiguranje prehrane i distribucije prehrane građanima,
 • ishođenje statičke dokumentacije,
 • ishođenje elaborata za obnovu i projekti sanacije objekata.
Novčana sredstva namijenjena su kao pomoć obiteljima/samcima za sljedeće namjene:
 • pomoć obiteljima za troškove smještaja: jednokratna novčana pomoć u podmirenju troškova privremenog smještaja obitelji ili samca u ukupnom iznosu od 1.200,00 kuna,
 • pomoć obiteljima za troškove školovanja djece te pomoć studentima,
 • pomoć obiteljima za podmirenje troškova kupnje zemljišta, priključaka i ostale infrastrukture.

*Prijavu na ovaj Javni poziv mogu predati fizičke i pravne osobe koje su dana 28. i 29. prosinca 2020. godine bile vlasnici i suvlasnici građevina koje se nalaze na području Grada Petrinje i koji su stvarno prebivali u objektima. 

Korisnici mogu ostvariti novčanu pomoć u sljedećim iznosima:
 • fizičke osobe do maksimalnog iznosa od 40.000,00 kuna,
 • prijavitelji poslovni objekti do maksimalnog iznosa od 1.200.000,00 kuna.

Informacije o podnošenju prijava mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Petrinje na broj telefona 044/515-202.

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava otvoren je do iskorištenja osiguranih sredstava.

Na sljedećim poveznicama možete pronaći obveznu dokumentaciju za prijavu na ovaj Javni poziv: Obrazac – ZAHTJEVIzjava o nepostojanju dvostrukog financiranjaPrivola za objavu osobnih podataka.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://petrinja.hr/