Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2021. godini. 

Prihvatljivi podnositelji su:
 • jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine prema stupnju razvijenosti.

Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta može biti maksimalno do:

 • 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine,
 • 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz II. skupine,
 • 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz III. skupine,
 • 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine,
 • 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz V. skupine,
 • 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz VI. skupine.

*Najviši iznos sufinanciranja po Korisniku može iznositi 400.000,00 kuna.

Prihvatljivi projekti su:
 • projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.
Prihvatljive aktivnosti su:
 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture,
 • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave,
 • troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova,
 • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 4. travnja 2021. godine.

Više informacija te potrebne obrasce za prijavu možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://mgipu.gov.hr/