URBACT (Transfer Networks) objavio je natječaj kojim se poboljšavaju sposobnosti gradova za održivo upravljanje urbanom politikom. 

Glavni cilj Transfer Networksa je poboljšati sposobnost gradova za održivo upravljanje urbanom politikom, odnosno poboljšanje provedbe održivih integriranih urbanih strategija i akcijskih planova u europskim gradovima.

Prihvatljivi korisnici su:
  • gradovi i lokalne razvojne agencije.
Prihvatljivi troškovi su:
  • troškovi osoblja,
  • neizravni administrativni troškovi,
  • troškovi studijskih putovanja,
  • vanjski stručnjaci,
  • oprema.
Prihvatljivi iznos:
  • 550.000 EUR po mreži (stopa sufinanciranja do 85%).

Kroz ovaj natječaj stvaraju se mreže europskih gradova, nevezano za njihovu veličinu, unutar kojih partnerski gradovi preuzimaju dobre prakse u upravljanju od vodećeg grada-partnera. Preuzete dobre prakse se implementiraju u strateške okvire gradova u mreži te se prilagođavaju njihovom lokalnom kontekstu.

Rok za predaju dokumentacije je do 29. travnja 2021. godine.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://urbact.eu/