Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva nova natječaja za provedbu Mjere 21 “Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

1.) Natječaj za poljoprivrednike, gdje su prihvatljivi korisnici fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Evidenciju pčelara i pčelinjaka zaključno s 31. prosinca 2019. godine (NATJEČAJ). 

Prihvatljivi korisnici na ovom natječaju moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 18.879,75 kuna u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine, u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 52.863,30 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

*Rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva je od 30. ožujka 2021. do 13. travnja 2021. godine

2.) Natječaj za MSP-ove, gdje su prihvatljivi korisnici mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnost prerade, stavljanje na tržište i razvoj poljoprivrednih proizvoda kao što su masline, grožđe, mlijeko, meso, voće, povrće, ljekovito bilje te pakiranje jaja i proizvoda od jaja ili pčelinjih proizvoda (NATJEČAJ).

Poduzeća moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 37.759,50 kuna u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.
Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 377.595,00 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

*Rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva je od 30. ožujka 2021. do 13. travnja 2021. godine

*Kako bi korisnici podnijeli zahtjev za isplatu, na jedan od natječaja, moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Krajnji rok za pravovremeni upis u Evidenciju korisnika je 8.travnja 2021. godine

Potpore se korisnicima isplaćuju na temelju Zahtjeva za isplatu potpore koji se ispunjavaju u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Nakon popunjavanja zahtjeva korisniku se generira “Potvrda o podnošenju zahtjeva za isplatu”, koju je korisnik obvezan ispisati i potpisati te dostaviti Agenciji za plaćanja pošiljkom ili neposredno u Agenciju.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.apprrr.hr/