Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj objavio je Poziv za prijavu malih projekata

Ovim Pozivom bit će podržani projekti manjeg opsega u trajanju od šest mjeseci do godinu dana, usmjereni na intervencije koje predlažu i provode lokalne organizacije civilnog društva (OCD) radi povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica koje čine određene društvene skupine sa zajedničkim interesima, potrebama i problemima u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda.

U okviru Poziva najmanje 50% ukupno raspoloživih sredstava bit će dodijeljeno organizacijama sa sjedištem u nedovoljno razvijenim i depriviranim područjima i/ili organizacijama koje rade s marginaliziranim i ranjivim ciljanim skupinama, uključujući i Rome.

Prihvatljivi prijavitelji su:
  • organizacije civilnog društva osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj.

Svi prihvatljivi prijavitelji i partneri, kao i predloženi projekti, moraju slijediti načela zajedničkih vrijednosti poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući prava osoba koje pripadaju manjinama.

*Organizacije koje su nositeljice projekata financiranih u okviru Poziva za prijavu velikih projekata nisu
prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva.

Prihvatljivi troškovi projekta su oni koji su stvarno nastali od strane prijavitelja projekta ili projektnog
partnera, a zadovoljavaju sljedeće kriterije:

• nastali su između početnog i završnog datuma prihvatljivosti projekta kako je navedeno
Ugovorom o financijskoj podršci projektu;
• povezani su s predmetom Ugovora o financijskoj podršci i navedeni su u detaljnom proračunu
projekta;
• razmjerni su i nužni za provedbu projekta;
• upotrijebljeni su isključivo u svrhu ostvarenja cilja projekta i očekivanih projektnih
učinaka i rezultata, na način koji je u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i
djelotvornosti;
• mogu se utvrditi i provjeriti i
• u skladu su sa zahtjevima mjerodavnih poreznih i drugih zakona i propisa.

U okviru Poziva ukupno će biti dodijeljeno 315.000 eura za okvirno 21 projekt. Najniži iznos financijske podrške po projektu iznosi 5.000 eura, a najviši iznos 15.000 eura.

Stopa financiranja u okviru ovog Poziva iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. svibnja 2021. godine.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://acfcroatia.hr/