Javna ustanova PETRA – Petrinjska razvojna agencija potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava odobrenog iz poziva “Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinja”.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.500.000,00 kuna, a intenzitet potpore je 100% – 85% iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna RH.

Cilj projekta „Uspostava usluga poduzetničko društvenog centra Petrinja“ je pridonijeti socijalnoj regeneraciji i smanjenju siromaštva grada Petrinje stvaranjem poticajnog okruženja razvojem novih usluga i jačanjem kompetencija nezaposlenih osoba i mladih s ciljem njihovog zapošljavanja. Ovom operacijom osigurat će se preduvjeti za jačanje kapaciteta i pružanje usluga namijenjenih stanovnicima grada Petrinje.

PETRA će projektom također ojačati i svoje kapacitete kako bi osigurala visoku razinu usluga za ciljanu skupinu s ciljem informiranja i pružanja podrške nezaposlenim i mladim osobama, smanjenja nezaposlenosti, razvoja poduzetništva i lokalne zajednice. Navedeno se planira ostvariti uspostavom virtualnog centra, sudjelovanjem djelatnika PETRA-e na nekoliko edukacija koje će se provoditi s ciljem jačanja kompetencija nezaposlenih osoba te davanja podrške mladima. Također uspostavit će se akademija za razvoj vještina i osnaživanje mladih nezaposlenih osoba koja uključuje uređenje ICT sobe, radionice za razvoj vještina za traženje posla, osnivanje Aktivne grupe mladih u svrhu aktivacije i poticanja proaktivnog djelovanja mladih, zatim edukacije iz područja društvenog poduzetništva, IT sektora te osnivanje poduzetničke akademije.

Projekt je započeo s provedbom 02. travnja 2021. godine i trajat će ukupno 30 mjeseci.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost PETRA – Petrinjske razvojne agencije