Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja u 2021. godini.

Za poticajna sredstva po ovom pozivu mogu se kandidirati:
 • nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom koji nisu koristili niti jedan od oblika mjere stručnog osposobljavanja, odnosno poticanja obrazovanja u provedbi svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji,
 • nezaposlene osobe najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva, ukoliko nisu upisali obrazovanje,
 • osobe koje su obrazovanje upisale nakon 28. veljače 2020. godine, a prije upisa obrazovanja su bile nezaposlene najmanje 15 dana.
Poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja po ovom javnom pozivu moguće je odobriti za:
 • stjecanje prvog zanimanja,
 • prekvalifikaciju,
 • osposobljavanje,
 • usavršavanje i
 • stjecanje dodatnih znanja i vještina.

*Poticajna sredstva moguće je koristiti samo za jednu od navedenih obrazovnih aktivnosti ili jedan obrazovni
program.

Iznos poticajnih sredstava:
 • ministarstvo može snositi troškove obrazovanja kroz programe ovog javnog poziva do iznosa od 12.000,00 kuna po osobi,
 • ukoliko su troškovi obrazovanja veći od 12.000,00 kuna, podnositelj je dužan obvezati se na plaćanje razlike u cijeni pisanom izjavom koja je sastavni dio obrasca zahtjeva,
 • u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 33 zahtjeva zaprimljena po ovom javnom pozivu.
Podnositelj je prilikom podnošenja zahtjeva obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 • popunjen obrazac zahtjeva,
 • preslika osobne iskaznice s vidljivim OIB-om podositelja,
 • dokaz o nezaposlenosti,
 • preslika svjedodžbe,
 • nastavni plan i program obrazovne ustanove,
 • troškovnik ili predračun obrazovne ustanove,
 • preslika upisnice, prijavnice ili potvrde,
 • liječničko uvjerenje medicine rada,
 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje od 15. travnja do 14. svibnja 2021. godine,
a svi zahtjevi će biti riješeni do kraja 2021. godine.

Više informacija možete pronaći putem sljedeće POVEZNICE.

Izvor: https://branitelji.gov.hr/