Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”.

Cilj mjere je:
 • obnovom poljoprivrednog potencijala narušenog potresima osigurati održivost poljoprivredne proizvodnje i izvor prihoda stanovništvu ruralnih prostora kako bi se spriječilo propadanje poljoprivrednih gospodarstava i iseljavanje iz ruralnih područja.
Prihvatljivi korisnici su: 
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu,
 • pčelari moraju biti registrirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 120.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Uvjeti prihvatljivosti projekta: 
 • prihvatljiva je obnova poljoprivrednog potencijala na područjima svih JLS u kojima je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa 22.3.2020. i 28.12.2020. godine, osim administrativnog centra grada Zagreba,
 • uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika mora iznositi najmanje 30%,
 • uništeni poljoprivredni potencijal koji je zahvaćen prirodnom nepogodom mora biti potvrđen(verificiran) u Zapisniku o verifikaciji štete kojeg izdaje Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu,
 • obnova poljoprivrednog potencijala provodi se na poljoprivrednom zemljištu koje se nalazi na području na kojem je nastala/proglašena prirodna nepogoda,
 • u trenutku nastanka prirodne nepogode poljoprivredno zemljište koje je zahvaćeno prirodnom nepogodom mora biti u vlasništvu/zakupu korisnika,
 • poljoprivredna gospodarska zgrada koja jezahvaćena prirodnom nepogodom mora biti zakonito izgrađena ili u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina (*IZNIMNO, ako navedene uvjete poljoprivrednu gospodarsku zgradu je moguće obnoviti ako je ista upisana u Registar farmi ili navedena u Zapisniku o verifikaciji štete u slučaj da se koristi u biljnoj proizvodnji)
 • u trenutku nastanka prirodne nepogode poljoprivredna gospodarska zgrada mora biti u vlasništvu korisnika,
 • gradnja poljoprivredne gospodarske zgrade mora biti na području jedinice regionalne samouprave na kojem je nastala/proglašena prirodna nepogoda,
 • poljoprivredna mehanizacija/oprema koja je zahvaćena prirodnom nepogodom mora biti registrirana (ako je primjenjivo) i u vlasništvu korisnika u trenutku nastanka prirodne nepogode,
 • poljoprivredna mehanizacija koja ne podliježe obveznoj registraciji, a za koju korisnik ne može dokazati vlasništvo, mora biti navedena u Zapisniku o verifikaciji štete,
 • domaće životinje koje su nastradale u prirodnoj nepogodi morale su biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) ili ostale propisane upisnike (Evidencija pčelara i pčelinjaka, Registar farmi) u trenutku nastanka prirodne nepogode.
Prihvatljivi troškovi: 
 • sanacija poljoprivrednog zemljišta,
 • rekonstrukcija/građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture,
 • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme,
 • nabava domaćih životinja,
 • nabava i sadnja višegodišnjih nasada i višegodišnjeg bilja,
 • kupnja poljoprivrednog zemljišta,
 • izrada glavnih projekata/troškovnika.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 17. svibnja do 16. srpnja 2021. godine.

Kako bismo Vam olakšali pripremu projektnog prijedloga i analizu prihvatljivosti Vas kao prijavitelja i projektnih aktivnosti, pripremili smo kratki upitnik. Za sve nejasnoće slobodno nas kontaktirajte na info@petra.com.hr i 044/400-603.

ON-LINE UPITNIK Operacija 5.2.1.

Više informacija o Natječaju možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.apprrr.hr/