Potencijalni korisnici za potrebe podnošenja zahtjeva za potporu moraju ishoditi verifikacijski zapisnik izdan od Ministarstva poljoprivrede – Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (bivša Savjetodavna služba).

Prije prijave za verifikaciju štete korisnik je dužan službenicima Uprave za stručnu podršku dostaviti kopiju zapisnika o procjeni šteta na poljoprivrednom gospodarstvu izdan od strane nadležnog Povjerenstva u JLS.

Nakon prijave za verifikaciju službenici Uprave za stručnu podršku obići će korisnike te im izdati Zapisnik o verifikaciji štete.

Za sve informacije možete se obratiti službenicima Uprave za stručnu podršku:

Davorin Hrsto – 01/4882-729
Ivan Danjek – 01/4882-715

Izvor: https://www.savjetodavna.hr/