Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju” u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020”.

Sredstva Poziva dostupna su temeljem novog instrumenta Europske unije REACT-EU, namijenjenog sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarstva.

Poziv ima za cilj jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i pripremu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelj su mikro, mala ili srednja poduzeća koja su u trenutku prijave registrirana u sektoru prerađivačke industrije.
Prihvatljive aktivnosti su:
  • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta,
  • unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva, u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranje novih radnih mjesta,
  • savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika,
  • usavršavanje djelatnika povezano s projektom s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje prijavitelja,
  • prateće aktivnosti povezane s projektom.

Poduzetnicima je na raspolaganje stavljeno 1.140.000.000 kuna, a poziv je otvoren do 31. svibnja 2021. godine.

Potencijalni prijavitelji mogu zatražiti od 500.000,00 kuna do 7.500.000,00 kuna potpore za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, inovacije procesa i organizaciju poslovanja te usluge usavršavanja, savjetodavne usluge i ostale prateće aktivnosti.

Više informacija možete pronaći putem sljedeće POVEZNICE.

Izvor: https://razvoj.gov.hr/