Putem portala e-savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada.

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva koja će postići ulaganjima u podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uključujući opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada.
Prihvatljivi korisnici:
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,
  • proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 200.000.000,00 kuna.

U e-savjetovanje se možete uključiti putem POVEZNICE.

Izvor: https://savjetovanja.gov.hr/