Lokalna akcijska grupa “Zrinska gora-Turopolje” objavila je Natječaj za dodjelu financijske pomoći stradalim poljoprivrednicima u potresu s područja LAG-a Zrinska gora-Turopolje.

Cilj natječaja: 
 • podrška onima koji imaju registrirano sjedište na području LAG-a, a registrirani su kao zadruge,
  obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, društva s ograničenom odgovornošću sa osnovnom
  djelatnošću u poljoprivredi na području LAG-a.

Ukupna planirana vrijednost natječaja je 200.000,00 kn, a visina financijske potpore po pojedinom Zahtjevu iznosi maksimalno do 10.000,00 kuna za prijavitelje s područja LAG-a pogođeni potresom 28.12.2020. i
29.12.2020.

*Svaki prihvatljivi podnositelj prijave na ovaj natječaj ima pravo poslati prijavu za samo jedan obrazac prijave u svojstvu prijavitelja.

Prihvatljivi troškovi: 
 • nabavka repromaterijala poljoprivrednicima (sjeme za sjetvu, gnojiva, zaštitna sredstva…),
 • trošak sanacije poljoprivrednih, gospodarskih objekata i opremanje.
Natječajna dokumentacija koju treba dostaviti obuhvaća:
 • ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac prijave,
 • prijavitelj koji ne posjeduje pečat dužan je dostaviti pisanu izjavu o nepostojanju istoga,
 • preslika procjene štete na poljoprivrednom resursu,
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika,
 • priložena preslika procjene oštećenja stambenog objekta,
 • potpisana i ovjerena izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.
Rok za prijavu na natječaj je do 01. lipnja 2021. godine.

Odluka o rezultatima natječaja objavit će se nakon obrade svih zahtjeva, ne kasnije od 01.06.2021. godine.

Više informacija o natječaju te potrebnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://lag-zrinskagora-turopolje.hr/