Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga. 

Za potporu po ovom Pozivu može se kandidirati braniteljska zadruga koja je registrirala svoju djelatnost
na području Republike Hrvatske do 21. travnja 2021. godine.

Novčana potpora iznosi do 150.000,00 kuna, pri čemu navedeni iznos predstavlja najviši novčani prag
za koji zadruga može kandidirati podnošenjem zahtjeva po ovom Pozivu.

Prihvatljivi troškovi su:
 • troškovi nabavke strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti,
 • troškovi nabavke strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti koji su vezani uz preradu proizvoda dobivenih primarnom poljoprivrednom proizvodnjom,
 • troškovi vezani uz razvoj projekata koji su usmjereni na uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija,
 • troškovi nabavke strojeva i opreme za pakiranje i pripremu proizvoda za prodaju,
 • troškovi nabavke radnih/pčelarskih vozila kada je isto neophodno sredstvo za rad prema predmetu
  poslovanja (djelatnosti) u najvišem iznosu do 30.000,00 kn,
 • unutarnje uređenje poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora (troškovi mogu biti prihvatljivi u
  najvišem iznosu do 10.000,00 kn, a isto se odnosi na radove manjih opsega poput soboslikarstva i
  sl.),
 • opremanje poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora (troškovi mogu biti prihvatljivi u
  najvišem iznosu do 20.000,00 kn, a isto se odnosi na nužnu uredsku opremu, skladišne stalaže i
  sl.),
 • troškovi vezani uz ispitivanje, atestiranja i standardizaciju proizvoda/usluga, uvođenja normi i
  znakova kvalitete,
 • troškovi promidžbe i oglašavanja (troškovi promidžbe i oglašavanja mogu biti prihvatljivi u
  najvišem iznosu do 20.000,00 kn),
 • troškovi edukacije za upravitelja i članove zadruge (troškovi edukacije mogu biti prihvatljivi u
  najvišem iznosu do 7.500,00 kn),
 • zakup/najam poslovnog/skladišnog/proizvodnog prostora u najvišem iznosu do 10.000,00 kn
  (ukoliko isto nije predmet pravnog posla između zadrugara i zadruge, kao i članova obitelji
  zadrugara),
 • ostali troškovi sukladno djelatnosti iz poslovnog plana.

*Prihvatljivim troškovima u smislu ovog Poziva, smatraju se troškovi podmireni isključivo bezgotovinskim načinom plaćanja.

Zahtjevi se podnose Ministarstvu hrvatskih branitelja, isključivo putem pošte ili osobno, putem urudžbenog ureda Ministarstva u uredovno vrijeme, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga”.

Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga u 2021. godini otvoren je u razdoblju od 21. travnja do 20. svibnja 2021. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://branitelji.gov.hr/