UNIQA osiguranje otvorila je Natječaj “Radost života” – za podršku svima koji žele, znaju i mogu učiniti svijet boljim.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podršku projektima ustanova, udruga, škola i drugih organizacija u 2021. godini. Na natječaj se mogu prijaviti organizacije isključivo s projektima za dobrobit djece i mladih koji su posebno ranjiva skupina u trenutnoj situaciji uzrokovanoj epidemijom bolesti COVID-19, potresima i svim njihovim posljedicama.

Zbog toga će se prilikom vrednovanja prijavljenih projekata uzimati u obzir njihov planirani doprinos mentalnom zdravlju djece i mladih kroz:
 • odgojno-obrazovne projekte/programe,
 • programe psihosocijalnog osnaživanja i podrške,
 • kulturno-umjetničke aktivnosti djece,
 • sportsko-rekreativne aktivnosti,
 • organizaciju izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti itd.
Prihvatljivi prijavitelji su:
 • organizacije civilnog društva: udruge, zaklade, umjetničke organizacije, privatne neprofitne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života u zajednici,
 • ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, muzeji, knjižnice i sl.).
Uvjeti i pravila sudjelovanja na natječaju:
 • prijavitelj mora biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj,
 • svaki sudionik može prijaviti samo jedan projekt,
 • projekt već može biti proveden, no može se prijaviti na natječaj samo ako ga prijavitelj želi ponovno provesti,
 • projekt se prijavljuje na posebnom OBRASCU,
 • u prijavi se treba konkretno navesti na što će se sredstva utrošiti (financijski plan),
 • uz prijavu je potrebno priložiti fotografiju, ilustraciju ili logotip projekta,
 • nepotpune i nelektorirane prijave neće se razmatrati.
Tražena sredstva za pojedini donacijski projekt ne mogu biti manja od 5.000 kuna niti veća od 50.000 kuna.

*Projekt može biti predložen i realiziran kroz partnerstvo više organizacija.

Natječaj je otvoren do 11. svibnja 2021. godine, a projekti će biti odabrani do 1. lipnja 2021. godine.

Više informacija možete pronaći putem sljedeće POVEZNICE.

Izvor: https://radostzivota.uniqa.hr/