Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”).

Cilj ovog Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš kako bi se uklonio negativan utjecaj i omogućio povrat okoliša u prirodno stanje, te stvorili preduvjeti za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama.

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave koje:
 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
 • koje dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
 • – nemaju poslovne račune u blokadi,
 • – nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • – koje prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i radova na sanaciji lokacije za koje se odobravaju sredstva.
Sredstva Fonda:
 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:
  – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području
  posebne državne skrbi Republike Hrvatske,
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:
  – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području
  druge skupine otoka,
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:
  – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim
  područjima Republike Hrvatske.
Prihvatljivi i opravdani troškovi su:
 • Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, izrađen od
  ovlaštene pravne osobe,
 • Geodetska snimka lokacija/e ukoliko je potrebno raditi,
 • Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju,
 • Stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn.
Po ovom Javnom pozivu JLS može dostaviti jedan zahtjev za sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš.

Rok za dostavu zahtjeva završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://www.fzoeu.hr/