Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za financiranje projekata u 2021. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Cilj natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život.

Prijavitelj u prijavnom obrascu obvezno mora definirati početno stanje gospodarstva te planirane ciljeve projekta koje će ostvariti u okviru najmanje jedne od prihvatljivih aktivnosti a koje se moraju odnositi na:

 • modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili,
 • povećanje proizvodnog.
Prihvatljivi prijavitelji su: 
 • samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u trenutku objave Natječaja, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO).
Prihvatljive aktivnosti su:
 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja,
 • kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne  proizvodnje i/ili prerade proizvoda,
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 • kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (novih i rabljenih),
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade,
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Troškovi su prihvatljivi samo ako su nastali nakon 1. siječnja 2021. godine.

Ukupna planirana vrijednost natječaja iznosi 20.000.000,00 kn. Iznos ukupno zatraženih i odobrenih sredstava po korisniku je najviše 60.000,00 kn.

Početak podnošenja prijava je od 3. svibnja 2021. do 3. lipnja 2021. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/