Pozivaju se neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece (do 18 godina starosti) da prijave svoje projekte za financiranje.

Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu:
  • „RTL pomaže djeci” pomaže isključivo projektnim organizacijama koje djeluju na području Republike Hrvatske za dobrobit djece,
  •  pomoć bolesnoj, nemoćnoj ili potrebitoj djeci,
  •  pomoć u obliku razvoja sigurnog, poticajnog i kreativnog okruženja za rast, razvoj i odgoj djece.
Da bi se mogao kvalificirati, prijavitelj mora:
  • biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj te mora biti minimalno godinu dana aktivan,
  • biti neprofitna organizacija (udruga, škola, vrtić, ustanova socijalne skrbi, bolnica i dr.),
  • poslovati u skladu s poreznim pravilima i uvjetima,
  • imati odgovarajuću strukturu i zadovoljavajuće kapacitete koji osiguravaju izvedbu ciljeva projekta,
  • „RTL pomaže djeci” neće snositi operativne troškove (troškovi plaća, iznajmljivanja, režijski troškovi, edukacije i sl.),
  • iskoristiti odobrenu donaciju u skladu s navedenom svrhom te u roku od maksimalno godinu dana.
Način prijave:

Prijave slati u elektronskom obliku na rtlpomazedjeci@rtl.hr uz napomenu “prijava na natječaj”.

Rok za prijavu je do 15. kolovoza 2021. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://rtlpomazedjeci.hr/hr/