Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske objavilo je Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU i sudjelovanja građana u “Konferenciji o budućnosti Europe”.

Cilj natječaja je:
  • potaknuti uključivanje u raspravu o izgradnji zdravog kontinenta, gospodarstva u interesu građana i građanki, socijalnoj pravednosti, digitalnoj transformaciji, izazovima migracija, ulozi EU u svijetu.
Prihvatljivi prijavitelji su:
  • udruge upisane u Registar udruga i djeluju najmanje 5 godina u Republici Hrvatskoj.
Prihvatljive projektne aktivnosti su:
  • konferencije i okrugli stolovi,
  • edukativne i debatne radionice za mlade o EU,
  • kvizovi znanja,
  • predavanja o EU u kontekstu Konferencije o budućnosti Europe po školama i/ili fakultetima,
  • edukativne publikacije za djecu i mlade o EU,
  • web stranice/aplikacije za djecu i mlade o EU,
  • obilježavanje Dana Europe i slično.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna, a najveći 50.000,00 kuna.

Rok za slanje prijava je do 26. svibnja 2021. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: http://www.mvep.hr/hr/