Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme.

Predmet ovog javnog poziva se odnosi na nabavu komunalne opreme za unaprjeđenje sustava provedbe mjere sprječavanja nastanka otpada i mjere odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Cilj poziva je:
 • smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaze na odlagalištima otpada, te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.
Korisnici sredstava jesu jedinice lokalne samouprave koje:
 • koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
 • koje dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • koje prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju nabave komunalne opreme za koje se odobravaju sredstva.
Sredstva Fonda:
 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:
  – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne
  državne skrbi Republike Hrvatske,
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:
  – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge
  skupine otoka  odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:
  – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima
  Republike Hrvatske.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn.

Prihvatljivi i opravdani troškovi su oni koji se odnose na nabavu komunalne opreme za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada:
 • vrtnih i kućnih kompostera,
 • samostojećih (prijenosnih) kompostnih jedinica koje su okolišno neutralne,
 • spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u edukativne svrhe namijenjenih djeci predškolskog i školskog uzrasta,
 • polupodzemnih i podzemnih spremnika (uključujući ugradnju te opreme),
 • spremnika i sl. za odvojeno prikupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstava,
 • spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla, biootpada i recikliranog otpada za JLS-ove koji nisu ostvarili sufinanciranje navedene opreme iz OPKK Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem projekta Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada KK.06.3.1.09.0001,
 • ostalih vrsta spremnika koji sluze u svrhu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Rok za dostavu zahtjeva završava 31. prosinca 2021. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva.

Više informacije možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://www.fzoeu.hr/hr/