Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha Natječaja je:
 • podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru peradarstva koja će se postići ulaganjima u alternativne načine držanja kokoši nesilica.
Prihvatljivi korisnici su:
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.
Prihvatljivi troškovi su:
 • objekti za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva – građenje/rekonstrukcija prostora ili opremanje,
 • poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju – oprema za transport unutar kruga objekta, sustav za automatsko upravljanje opremom/sekcijama na opremi, skladišni i izlazni transporteri-viljuškari, prikolice za prijevoz i prihvat, gospodarsko vozilo za transport jaja (hlađeni transport),
 • ostali gospodarski objekti – građenje/rekonstrukcija projekta ili opremanje,
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta,
 • opći troškovi – troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora,
 • nematerijalni troškovi – kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova i ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 100.000.000,00 kuna.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 500.000 eura za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 eura SO)
b) do 1.000.000 eura za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 eura)
c) do 100.000 eura za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine, koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, manji od iznosa od 100.000 eura, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za
prethodnu financijsku godinu.

Intenzitet javne potpore iznosi 50 %, a može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
 • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
 • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa
  značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s
  posebnim ograničenjima.

*Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 7. lipnja do 7. rujna 2021. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://www.apprrr.hr/