Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv, općinama indeksa razvijenosti I. do IV. skupine, za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini.

Mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore za što veće institucijsko zbrinjavanje djece predškolske dobi u općinama s potpomognutih područja, a posebno manje naseljenih i ruralnih područja Republike Hrvatske u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.

Mjerilo za dodjelu financijske potpore je:
  • broj djece upisan u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2020./2021. za razdoblje od 1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021. godine,
  • iznos po jednom djetetu je 500,00 kuna/mjesečno,
  • najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju/općini iznosi 220.000,00 kuna.
Prihvatljivi troškovi uključuju:
  • izdatke za radnike (bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika), prehranu djece, uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece).
Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu osiguran je ukupan iznos od 20.000.000,00 kuna.

*Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je ukupan iznos od 15.000.000,00 kuna.
*Za općine iz Sisačko moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije osiguran je ukupan iznos od 5.000.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

*Rok za prijavu općina s potresom pogođenih područja iz Sisačko moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke
županije, sukladno Odluci o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom, je 30 dana od dana objave Poziva.

Više informacije i potrebne obrasce za prijavu možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://demografijaimladi.gov.hr/