Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja u 2021. godini.

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Prihvatljivi podnositelji su:
  • obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva i druge pravne
    osobe u stopostotnom privatnom vlasništvu s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih, čije je sjedište na području Republike Hrvatske, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2020. godine, a ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi.

U obzir se uzimaju podnositelji koji tek otvaraju radna mjesta i oni koji su već zaposlili osobe iz ciljne skupine nakon 28. veljače 2020. godine, uz uvjet da je osoba iz ciljne skupine bila nezaposlena prije sklapanja ugovora o radu s poslodavcem koji podnosi zahtjev.

Novčana potpora iznosi 50.000,00 kuna po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a moguće je ostvariti potporu
za zapošljavanje jedne do najviše tri osobe iz ciljne skupine, pri čemu ukupno isplaćen iznos potpore ne može
prelaziti 150.000,00 kuna.

Zahtjevi se podnose Ministarstvu hrvatskih branitelja na adresi Trg Nevenke Topalušić 1 u Zagrebu, isključivo putem pošte ili osobno, putem urudžbenog ureda Ministarstva u uredovno vrijeme.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje od 17. svibnja do 15. lipnja 2021. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://branitelji.gov.hr/