PETRA – Petrinjska razvojna agencija je poduzetnička potporna institucija Grada Petrinje. Usmjereni smo na povećanje kvalitete života građana Grada Petrinje i u svrhu pružanja podrške i poticanja razvoja pripremili smo info brošuru za svibanj u kojoj možete pronaći bitne i relevantne informacije o tekućim natječajima i javnim pozivima na koje možete prijaviti različite projektne ideje, mjerama HZZ-a i informacijama o certificiranim edukacijama koje provodimo u sklopu projekta Centar za razvoj poduzetništva PETRA!

Tim PETRA – Vaš partner u razvoju ideja!

INFO BROŠURA – svibanj 2021.