CILJ PROGRAMA

U cilju sprečavanja nastajanja daljnjih šteta na pokretnim i nepokretnim dobrima sakralne i javne namjene u vlasništvu vjerskih zajednica koja služe za zadovoljenje vjerskih, socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba u zajednici, osiguranja nastavka nesmetanog i sigurnog održavanja i zadovoljenja potreba lokalnog stanovništva za vjerskim i drugim aktivnostima koje provode vjerske zajednice te očuvanju vrijednosti kulturne baštine, provodi se Program ulaganja u infrastrukturu vjerskih zajednica na potresom pogođenim područjima.

PODRUČJE PROVEDBE PROGRAMA

Područje provedbe Programa je područje Republike Hrvatske na kojem su nastale štete uslijed potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine.

KORISNICI PROGRAMA

Korisnici su vjerske zajednice, vlasnici pokretnog i nepokretnog dobra sakralne i javne namjene koje služi za zadovoljenje vjerskih, socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba u zajednici, a koje je oštećeno u potresu.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelu sredstava na temelju Poziva za iskaz interesa. Poziv je objavljen na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva: https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10 i otvoren je do 21. lipnja 2021.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

  • istražni radovi i izrada projektne dokumentacije za provedbu mjera sanacije šteta od potresa;
  • sanacija šteta od potresa – hitni pripremi radovi, izvođenje radova osiguranja i stabilizacije, sanacija, obnova, popravci i slično;
  • sanacija šteta na pokretnom dobru;
  • radovi na uređenju, prilagodbi i osposobljavanju privremenih (alternativnih) prostora koji nisu oštećeni potresom, radi nastavka nesmetanog odvijanja i održavanja aktivnosti korisnika do obnove i sanacije građevina oštećenih potresom.

IZNOS FINANCIRANJA

  • najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom podnositelju iznosi 500.000,00 kuna s PDV-om.
  • neće se financirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna

Više informacija možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI