Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četvrti Natječaj za provedbu Podmjere 9.1. “Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru” – provedba tipa operacije 9.1.1 “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija”.

Svrha natječaja je:
 • dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, u cilju olakšavanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.
Prihvatljivi korisnici su:
 • proizvođačke organizacije koje su priznate nakon 01. siječnja 2018. godine i kojima je odobren Poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede.
Prihvatljive aktivnosti su:
 • poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije,
 • sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvoda članova proizvođačke organizacije,
 • komercijalno i računovodstveno upravljanje,
 • centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja,
 • organiziranje i usmjeravanje u primjeni inovativnih procesa i digitalizacije,
 • druge aktivnosti kao što su razvoj poslovnih i marketinških vještina.
Prihvatljivi troškovi za provedbu prihvatljivih djelatnosti:
 • administrativni troškovi,
 • troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora,
 • troškovi zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište (koncentriranja proizvoda),
 • troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na
  veliko,
 • kupnja informatičke opreme i tehnologije,
 • trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika,
 • troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 10.000.000,00 kuna, a potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000 eura, odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama. Intenzitet javne potpore iznosi 100%.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 14. lipnja do 14. srpnja 2021. godine.

Više informacija možete pronaći putem sljedeće POVEZNICE.

Izvor: https://www.apprrr.hr/