Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada.

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva koja će postići ulaganjima u podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uključujući opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 200.000.000,00 kuna. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 eura. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 750.000 eura, odnosno
b) do 100.000 eura za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 eura, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

Intenzitet javne potpore iznosi do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela).
*Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
-ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
-ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima.

Prihvatljivi troškovi:
-uređenje zemljišta u svrhu realizacije projekta,
-trajnije poboljšanje kvalitete zemljišta u svrhu realizacije projekta,
– priprema terena/tla za sadnju,
-sadnja novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
-sadnja novih višegodišnjih nasada jagoda i podizanje plastenika,
-opremanje nasada,
-opremanje nasada jagoda,
-poljoprivredna mehanizacija, oprema i gospodarska vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sektoru voćarstva,
-kupnja zemljišta radi realizacije projekta,
-opći troškovi.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Više informacija i potrebne obrasce za prijavu možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://www.apprrr.hr