Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate u sektoru vina sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 70.000.000,00 kuna. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 50.000,00 eura, dok najviša iznosi:
-do 500.000,00 eura,
-do 100.000,00 eura za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela), a može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima.

Prihvatljivi troškovi:
-uređenje zemljišta u svrhu realizacije projekta,
-trajnije poboljšanje kvalitete zemljišta u svrhu realizacije projekta,
-priprema terena/tla za sadnju,
-sadnja novih i/ili restrukturiranje postojećih vinograda stolnih kultivara,
-opremanje vinograda,
-poljoprivredna mehanizacija, oprema i gospodarska vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sektoru vinogradarstva,
-kupnja zemljišta radi realizacije projekta,
-opći troškovi.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Više informacija i potrebne obrasce za prijavu možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://www.apprrr.hr