Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za financiranje projekata prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti u I., II., III. i IV. skupinu i s udjelom višim od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine. Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje projekta prema Programu. Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere.

Prihvatljive su one aktivnosti koje se provode na građevinama javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu ili su javno dobro za opću uporabu na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda komunalne, socijalne, javne i gospodarske infrastrukture.

Prihvatljivi troškovi su:

  • Trošak pripreme projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isto nije jedini trošak projekta)
  • Trošak izvođenja radova (ukupni izravni troškovi koji nastaju na provedbi projekta)
  • Trošak usluga nadzora gradnje
  • Trošak opremanja objekata
  • Trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 500.000,00 kuna s PDV-om.
*Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Sredstva za provedbu Programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske  u iznosu od 20.000.000,00 kuna, a za područje IV. skupine dostupna su ukupno 2.000.000,00 kuna.

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje najranije od 1. lipnja 2021. godine do najkasnije 21. lipnja 2021. godine.

Više informacija i potrebne obrasce za prijavu možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://razvoj.gov.hr